Anna Bjørkman, Kunstner, grafikkere, fødd i Sverige, Stockholm 1971

Utdanning: Master fra Kunst og Design Høgskolen i Bergen, KhiB 2005Praktisk Pedagokikk fra høgskolen i Bergen 2009

i hennes projekter forholder hon seg ofta spørrende og undersøkande til allmenmennsklige temaen. Mønsterkonstruksjon og gjentakelser i ord og bild blir ofte brukt for å fortelle historia og historier.

Teknikk: Silketrykk, digitaltrykk, foto og Artiskt books.