Kunstner, grafiker, født i Stockholm 1971, bor i Bergen.

Utdanning: Master fra Kunst og Design Høgskolen i Bergen, KhiB 2005. Praktisk Pedagokikk fra Høgskolen i Bergen 2009

Projekter:Jag forholder seg ofte spørrende og undersøkende til allmennmenneskelige tema. Mønsterkonstruksjon og gjentakelser i ord og bilder blir ofte brukt for å fortelle en historie og historier.

Teknikk: Silketrykk, digitaltrykk, foto og Artist Books.